Etüd Proje

             

              ETÜT PROJE Amaç; bozulan tabii dengeyi tesis etmek amacıyla, arazide yetişme muhiti özelliklerini değerlendirerek, doğaya uygun faaliyet ve türlerle uygulama projeleri yapmak veya yaptırmaktır.

              Ağaçlandırma çalışmalarının ilk adımı olan proje düzenleme çalışmalarında orman ekosistemini oluşturan tüm faktörlerin incelenmesi (analiz) ve yorumlanması (sentez) zorunludur.

              Büroda elde edilen bilgiler ile arazi etüdünde elde edilen anakaya, toprak, iklim, bakı, yükselti ve mevcut flora gibi yetişme muhitini oluşturan faktörler birlikte ve tek tek analiz yapılarak yorumlanır. Diri örtü tipine, erozyon şekline ve şiddetine, yüzeysel taşlılığa, yamaç eğimine, toprak özelliklerine ve analiz sonuçlarına göre yapılacak “Uygulama Projesi Türü” belirlenir.

Uygulama Projesi Türleri

              • Ağaçlandırma

              • Erozyon Kontrolü

              • Rehabilitasyon

              • Mera Islahı

              • Çığ Kontrolü

              • Rüzgar Erozyonu Önleme

              • Sel Kontrolü

              • Havza bazlı

              • Tarla ve yol kenarı

              Şirket bünyemizde yapılmış olan  ETÜD PROJELER 

              4125 Numaralı Tamim

 

Eskişehir Web Tasarım